سخنرانی دانشگاه شاهد
24 نوامبر

سخنرانی در دانشکده دندانپزشکی شاهد 1386

سخنرانی در دانشگاه شاهد آغازگر ارتباط با دانشکده های دندانپزشکی کشور بود تا به تبادل نظر در باره آخرین دستاوردهای علمی در زمینه تشخیص و درمان بوی دهان بپردازیم. در این سخنرانی سعی شد تا مسایل علمی در این زمینه را به صورت دوجانبه و بحث برانگیز مطرح کنیم.

جستجو

دسته‌ها