تدریس دستیاری دندانپزشکی
24 نوامبر

تدریس دوره دستیاری دندانپزشکی در جهاد دانشگاهی 1390

تدریس دوره دستیاری دندانپزشکی اولین تجربه بنده در این زمینه بود. از بنده خواسته شد تا برای اولین بار این دوره را در جهاد دانشگاهی اصفهان برنامه ریزی کنم. در طول دو سال بیش از 400 نفر از علاقمندان را با کمک سایر دندانپزشکان تربیت کردیم و بسیاری از آنها جذب بازار کار شدند.

لذت کمک به دیگران در کاریابی تجربه شیرینی است که در این دو سال نصیب بنده شد. به واسطه مشغله نتوانستم همکاری خود را با جهاد دانشگاهی ادامه دهم و در سال 1390 از این نهاد جدا شدم.

جستجو

دسته‌ها