تدریس کنترل عفونت
24 نوامبر

تدریس کارگاه یک روزه کنترل عفونت در انجمن دندانپزشکان عمومی 1392

تدریس کنترل عفونت در انجمن دندانپزشکان عمومی را در آبان ماه 1392 کلید زدم. محتوی این کارگاه 6 ساعته را طوری انتخاب کردم که به مطالب کاربردی نظیر واکسیناسیون نحوه بسته بندی وسایل و قراردادن در اتوکلاو و اشتباهات رایج در این موارد بیشتر پرداخته شود که خوشبختانه مورد توجه و استقبال دستیاران دندانپزشکی قرار گرفت.

جستجو

دسته‌ها