تدریس کنترل عفونت
۳ آذر

تدریس کارگاه یک روزه کنترل عفونت در انجمن دندانپزشکان عمومی ۱۳۹۲

تدریس کنترل عفونت در انجمن دندانپزشکان عمومی را در آبان ماه ۱۳۹۲ کلید زدم. محتوی این کارگاه ۶ ساعته را طوری انتخاب کردم که به مطالب کاربردی نظیر واکسیناسیون نحوه بسته بندی وسایل و قراردادن در اتوکلاو و اشتباهات رایج در این موارد بیشتر پرداخته شود که خوشبختانه مورد توجه و استقبال دستیاران دندانپزشکی قرار گرفت.

دیدگاه شما

جستجو

دسته‌ها