تدریس کارگاه کنترل عفونت
6 آگوست

تدریس کارگاه کنترل عفونت انجمن دندانپزشکان ۱۳۹۷

تدریس کارگاه کنترل عفونت در انجمن دندانپزشکان عمومی در مرداد 1397 تاکید دوباره ای بر اهمیت کنترل عفونت بود که در دو روز پنج شنبه 4 مردادماه و جمعه 5 مردادماه برگزار شد. استقبال دستیاران دندانپزشکی خوب بود و در این دو روز مطالب کاربردی کنترل عفونت مطرخ شد. این دو جلسه فیلمبرداری شد و به مرور به مطالب سایت اضافه خواهد گردید.

جستجو

دسته‌ها