18 دسامبر

کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی 1381

بیوشیمی دندانپزشکی

بیوشیمی دندانپزشکی در مهرماه سال ۱۳۷۱ در اولین جلسه درس بیوشیمی بود که با استاد گرامی پرفسور محمود دوستی آشنا شدیم. ایشان پیشنهاد دادند که در ترجمه یک کتاب در زمینه بیوشیمی دندانپزشکی با ایشان همکاری کنیم. به دلایل مختلف ترجمه و مراحل انتشار این کتاب چند سال به طول انجامید. یکی از این دلایل مصادف شدن انتشار کتاب با حضور اینجانب در استان ایلام برای گذراندن طرح نیروی انسانی بود. این کتاب به همت نشر طبیب به زیور طبع آراسته شد.

فهرست مطالب کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی

این کتاب در ۲۲ فصل و در ۳۲۸ صفحه منتشر گردید. فهرست مطالب این کتاب را در زیر مشاهده می‌کنید.

فصل اول – بیوشیمی

فصل دوم – اساس اتمی و مولکولی بیوشیمی

فصل سوم – پلیمرهای بیولوژیک ‌: پروتئین‌ها، ‌‌پپتید ها و اسیدهای آمینه

فصل چهارم – هیدرات های کربن

فصل پنجم – لیپیدها، غشاها و پاک کننده‌ها

فصل ششم – اسیدهای نوکلئیک

فصل هفتم – سلول و منبع انرژی آن

فصل هشتم – متابولیسم واسطه مسیرهای کاتابولیسم

فصل نهم – متابولیسم واسطه مسیرهای آنابولیسم

فصل دهم – تنظیم متابولیسم واسطه

فصل یازدهم – سنتز ماکرومولکول ها

فصل دوازدهم – روش‌های آزمایشگاهی بیوشیمی

فصل سیزدهم – هورمون ها

فصل چهاردهم – گوارش و تغذیه

فصل پانزدهم – ژنتیک انسانی و دندانپزشکی

فصل شانزدهم – ایمونوشیمی

فصل هفدهم – باکتری‌ها و پلاک دندانی

فصل هجدهم – خواص شیمیایی فسفات کلسیم

فصل نوزدهم – ترکیب و خواص شیمیایی مینا و محیط اطراف آن

فصل بیستم – کلسیفکاسیون استخوان، عاج و مینا

فصل بیست و یکم – بیوشیمی ترکیبات فلوئوردار

فصل بیست و دوم – جنبه‌های بیوشیمیایی پوسیدگی دندان و بیماری‌های انساج نگهدارنده دندان

ترجمه و تالیف : دکتر محمود دوستی استاد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر علیرضا طالبیان پژوهشگر دندانپزشکی

سال انتشار 1381

جستجو

دسته‌ها