تدریس کارگاه پروتز و جراحی
1 نوامبر

تدریس کارگاه کنترل عفونت و پروتز در اهواز ۱۳۹۷

تدریس کارگاه کنترل عفونت و پروتز در اهواز که در تاریخ های 10 (کنترل عفونت) و 11 آبان (پروتز) برگزار شد آغازگر حضور اینجانب در سایر استانها بود. محتوی این کارگاه ها فیلمبرداری گردید و به مرور به مطالب وبسایت اضافه خواهد شد.

جستجو

دسته‌ها