پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
25 نوامبر

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ۱۳۹۲

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک خانم اصفهانی اولین تجربه اینجانب به عنوان استاد مشاور بود. در جریان این امر مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کردم و در اختیار ایشان قرار دادم و ایشان با کوشش فراوان پژوهش های لازم را انجام داد و به نتایج با ارزشی دست پیدا کرد.

عنوان پایان نامع عبارت بود از: امکان سنجی شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آمینی در تنفس با استفاده از دستگاه طیف سنج یونی

جستجو

دسته‌ها