نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان
25 نوامبر

نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 1393

نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که در سال 1393 برگزار شد باعث گردید تا با یک پوستر و یک کارگاه در خدمت دوستان باشیم. عناوین آنها را در زیر ملاحظه میفرمایید:

کارگاه : بررسی نحوه کنترل عفونت در درمان های ترمیمی و اندو  با استفاده از آنالیز ویدئو

پوستر : توجه به آنالیز بافت نرم درپیشگویی انتهای درمان ارتودنسی به همراه اجرای درمان پروتزی جایگزین با بهره گیری از حرکات جزیی دندان ها. گزارش یک بیمار

جستجو

دسته‌ها