هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان
12 دسامبر

هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 1391

هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی که در آبان 1391 برگزار گردید اولین مجمعی بود که تمرکز ما بر معرفی و بحث درباره سایکوسوماتیک دندانپزشکی بود. عنوان پوستر ما عبارت بود از : معرفی مشکلات دندانپزشکی با منشا روانی (سایکوسوماتیک دندان پزشکی)

توجه شما را به خلاصه مقاله زیر جلب می کنیم.
از قرن ها پیش دانشمندان ایرانی نظیر ابن سینا و رازی معتقد بودند که روان و جسم انسان رابطه ای نزدیک دارند و از جسم برای درمان مشکلات روانی و از روان برای درمان مشکلات جسمانی استفاده می کردند. روانشناسی و روانپزشکی نوین نیز بر وجود رابطه تنگاتنگ بین روان و تن انسان تاکید فراوان دارند.در بررسی مقالات دندانپزشکی، مشکلات روانی مختلفی از جمله اضطراب و ترس را با برخی بیماری های مطرح در دندانپزشکی مرتبط دانستند که به طور خلاصه بعضی از آنها ذکر می شود. در یک مطالعه مشاهده شد که 26% از بیماران مبتلا به Mayofascial pain syndrome به اضطراب مبتلا هستند. در مطالعه دیگری نیز اضطراب را در 17% از مبتلایان به Tempromandibular Disorders گزارش کردند. بر اساس طبقه بندی رایج در بوی دهان کلاس 2 (pseudohalitosis)و 3 (Halitophobia)که علی رغم اصرار بیمار، بوی بدی از دهان بیمار به مشام نمی رسد، مشکلات روانی، زمینه ساز بروز چنین شکایتی می گردد.

طالبیان و همکاران گزارش کردند که درصد مراجعین مبتلا به ترس از بوی دهان در کلینیک درمانی بوی دهان آنها در اصفهان 4/1 درصد بوده است و این درحالی است که این میزان در ژاپن 34درصد و در بلژیک 9/14 درصد بوده است. افسردگی نیز که باعث کاهش آستانه درد و کاهش تحمل درد می شود ممکن است در بیماران مطب دندانپزشکی دیده شود. در یک مطالعه گزارش شد که 18% از 368 بیمار مبتلا به TMD به افسردگی شدید مبتلا بودند. درد یکی از شایع ترین علائم دندانپزشکی است. درد ناشی از مشکلات موجود در سرو گردن در بعضی موارد اولین علامتی است که بیمار را متوجه وجود یک بیماری در این ناحیه می کند.

درد های دهانی صورتی (Orofacial Pain) در بعضی از بیماران دندانپزشکی مشاهده می شود. در چند مطالعه مشاهده شد که مشکلات روانپزشکی مزمن در مبتلایان به درد های دهانی صورتی بروز بیشتری دارد. با افزایش سن، امید به زندگی تعداد افراد مسن در جامعه در حال افزایش است که در نتیجه آن بر تعداد بیمارانی که از دنچر های کامل یا پارسیل استفاده می کنند نیز افزوده شده است. گزارشاتی وجود دارد مبنی بر اینکه در فرآیند قبول این دنچر ها و سازگاری با آنها فاکتور های سایکولوژیک نقش دارند.
در مطالعه ای که در یک مرکز دانشگاهی در آلمان انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که تقریبا یک سوم از بیماران مراجعه کننده به سه مرکز بیماری های تمپورومندیبولار و کلینیک درد های دهانی صورتی و بخش پروستودونتیک، مبتلا مشکلاتی مشابه با بیماران سرپائی روانی و بستری در بیمارستان روانی داشتند. همچنین سندرم سوزش دهان را در بعضی مقالات با علائم و مشکلات روانی مرتبط دانستند.در بعضی پژوهش ها مشکلات غدد بزاقی نیز همراه با مشکلات روانی گزارش شده است.سندرم زبان جغرافیایی را نیز در بعضی منابع با فاکتور های روانی مرتبط دانسته اند.همچنین در مطالعه ای شواهدی مبنی بر زمینه ساز بودن استرس های هیجانی در ایجاد زبان جغرافیائی دست یافتند.
ترس یکی از مشکلات روانی است که در افراد مراجعه کننده به مطب دندانپزشکی نیز یافت می شود. در یک مطالعه میزان شیوع آن را در افراد 12 تا 75 ساله سوئدی 14 درصد تخمین زدند.در مطالعه دیگری در انگلستان 30 درصد از افراد از تراش دندان و 28 درصد از آمپول بی حسی، ترس داشتند. حدود 13 درصد از افراد نیز تا درد دندان برایشان ایجاد نشده بود به دندانپزشک مراجعه نکرده بودند.در مطالعات سایر کشور ها مانند آمریکا، سنگاپور، و ژاپن نیز میزان ترس از دندانپزشکی زیاد ارزیابی شده است.
یکی دیگر از موضوعات روانی که دندانپزشک ممکن است با آن مواجه شود حسمانی کردن (Somatization) مشکلات روانی است. بیماران مبتلا، در مراجعات مکرر از نتیجه درمان ها ناراضی بوده، اظهار درد می کنند. در چنین مواقعی چون دندانپزشک نه می تواند علتی جسمانی برای این شکایات بیابد و نه درمان راضی کننده ای برای او انجام دهد، بیمار پافشاری کرده بررسی و درمان بیشتر را خواستار می شود. معمولا دندان ها کشیده می شود، درمان ریشه انجام می گردد دنچر ها مجدد ساخته می شوند اما چون برای بیمار راضی کننده نیست، باعث تشدید مشکلات روانی بیمار می گردد. در واقع جسمانی کردن، ترجمه مشکلات روانی به بیماری های جسمانی است. De Jongh با انجام یک مطالعه به این نتیجه رسید که جسمانی کردن در بیماران دندانپزشکی نیز مشاهده می شود. مقالاتی در دست است که مشکلات روانی مرتبط با پرکردگی های آمالگام را گزارش کرده اند. در این گزارشات در افرادی که مشکلات جسمانی خود را مانند خستگی و بیماری قلبی عروقی را با جیوه آزاد شده از ترمیم های آمالگام مرتبط می دانستند مشکلات روانی بیشتری نظیر اضطراب و افسردگی و جسمانی کردن نسبت به گروه های کنترل مشاهده گردید.

جستجو

دسته‌ها