هفتمین کنفرانس تحقیقات بوی دهان
24 نوامبر

هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بوی دهان در شیکاگو آمریکا 1386

هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بوی دهان در شیکاگو آمریکا 1386

هفتمین کنفرانس تحقیقات بوی دهان در سال ۲۰۰۷ مصادف با ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ برگزار شد. در این کنفرانس بین المللی با دو مقاله شرکت کردیم که یکی از آنها را به صورت سخنرانی و دیگری به صورت پوستر پذیرفته شد.

مقاله‌ای که  در هفتمین کنفرانس تحقیقات بوی دهان به عنوان  سخنرانی پذیرفته شد عبارت بود از:

Relationship between tonsil odor and oral malodor. A clinical study on 48 Iranian patients.

 در این مقاله توضیح دادیم که بیماری بوی بد دهان با لوزه ها ارتباط دارد اما این ارتباط قوی نیست به طوری که حدود ۱۰ درصد از بیماران مراجعه کننده به کلینیک اختصاصی بوی دهان  را بیمارانی تشکیل می دهند که قبلاً لوزه خود را به دلایل پزشکی و یا به دلیل بوی دهان  جراحی کرده بودند. اگر جراحی لوزه باعث حذف بوی دهان می شد این بیماران به کلینیک مراجعه نمی کردند.

و مقاله‌ای که در هفتمین کنفرانس تحقیقات بوی دهان به صورت پوستر پذیرفته شده بود به شرح زیر است:

Levels of volatile sulphur compounds and the most relevant class of halitosis in 222 Iranian patients

در این پوستر نتایج به دست آمده از بررسی تعداد ۲۲۲ پرونده ثبت شده در کلینیک بوی دهان تشریح شد. تاکید ما بیشتر بر روی غلظت گازهای گوگرددار اندازه گیری شده با دستگاه اورال کروما و ارزیابی ارگانولپتیک بود. همچنین توضیح دادیم که بوی دهان در افراد مراجعه کننده بیشتر از نوع فیزیولوژیک بوده است. خوشبختانه درمان این نوع از بوی دهان با دستورات بهداشتی مانند استفاده از زبان پاک کن و دهانشویه زینک قابل انجام است.

 

جستجو

دسته‌ها