پنجمین جشنواره  شیخ بهایی
24 نوامبر

پنجمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 1388

پنجمین جشنواره  شیخ بهایی که در سال 1388 در اصفهان برگزار شد آخرین کوشش ما در تجاری سازی ایده محصولات موثر بر بوی دهان بود. در این جشنواره با دو طرف تجاری به طور جدی و مفصل وارد مذاکره شدیم اما مثل دوره اول به نتیجه دلخواه نرسیدیم. در اینجا بود که تصمیم گرفتیم چشم امید از دیگران را برداریم و مترصد موقعیت مناسب برای پیاده سازی این ایده توسط خودمان باشیم.

جستجو

دسته‌ها