دومین همایش سراسری ایمپلنت
25 نوامبر

دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی 1393

دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی که در اصفهان برگزار شد جایگاه دیگری بود تا موضوع مهم کنترل عفونت برای علاقمندان مطرح شود. عنوان سخنرانی عبارت است از: بررسی نحوه کنترل عفونت در درمان ایمپلنت با استفاده از آنالیز ویدئو

جستجو

دسته‌ها