همایش کنترل عفونت
25 نوامبر

همایش کنترل عفونت در دندانپزشکی ۱۳۹۳

همایش کنترل عفونت در دندانپزشکی در سال ۱۳۹۳ همایش موفقی بود که مورد استقبال همکاران مخصوصاً بخش دولتی قرار گرفت. در این همایش برنامه ای را برای سخنرانی بنده با عنوان زیر تدارک دیده بودند:

بررسی نحوه کنترل عفونت در درمان ایمپلنت با استفاده از آنالیز ویدئو

جستجو

دسته‌ها