هفدهمین کنگره پریو
25 نوامبر

هفدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران ۱۳۹۶

هفدهمین کنگره پریو در مهرماه 1376 در هتل المپیک تهران برگزار شد و ما برای اولین بار با ارائه یک پوستر بخشی از خواص مفید املاح زینک (فلز روی) را برای همکاران توضیح دادیم. برای آگاهی از این مطالب به خلاصه مقاله زیر و ویدیو مربوطه توجه کنید:

اهمیت محصولات بهداشت فردی دارای زینک در تامین بهداشت دهان و دندان پس از کاشت ایمپلنت

بیماران ایمپلنت برای پیشگیری از پری ایمپلنتایتیس لازم است به طور منظم مراقبت های بهداشتی رارعایت کنند. محصولات بهداشتی مانند دهانشویه با آزاد کردن زینک در دهان مخصوصاً در ناحیه پری ایمپلنت، از 6 طریق زیر به ماندگاری و بهداشت ایمپلنت کمک می کنند:

1- ضد باکتری

در پژوهشی تاکاتسوکا (1) گزارش کرد که خمیردندان دارای زینک (به فرم ZnO) انحلال پذیری عاج دندان را به میزان 49% کاهش می دهد و بر رشد باکتری ها، تشکیل جرم دندان و پلاک دندانی موثر است. هانک (2) با انچام پژوهشی تاثیر زینک بر طیف وسیعی از باکتری ها را اثبات کرد.

2- ضد پوسیدگی دندان

دانشمندان معتقدند که اضافه کردن ترکیبات روی (ZnO-NPs ) به رزین های کامپوزیتی به میزان چشمگیری رشد استرپتوکوکوس موتانس را کاهش می دهد (3).

3- ضد ژنژیویت

در پژوهش مور (4) مشخص شد که زینک بر رشد باکتری های ایجاد کننده ژنژیویت مانند فوزوباکتریوم نوکلاتوم و پروتلا اینترمیدیا موثر است.

4- آنتی اکسیدان

فاتیما و همکاران (5) معتقدند که زینک با مختل کردن سیستم تنفسی فوزوباکتریوم نوکلاتوم و بقیه باکتری های دهان مانع از تولید اکسیژن رآکتیو می شود.

5- ضد جرم دندان

چسترز و همکاران (6) با انجام یک کار آزمایی بالینی به این نتیجه رسیدند که خمیردندان دارای زینک در مقایسه با خمیر دنان معمولی در یک دوره 13 هفته به میزان 30% از تشکیل جرم دندان ممانعت به عمل می آورد.

6- القا تشکیل استخوان

 اضافه کردن زینک به ایمپلنت های تیتانیومی باعث تشدید تشکیل استخوان در مدل های حیوانی می شود (7).

References:

1) Takatsuka T, Hirano J, Matsumoto H, Honma T. XRay absorption fine structure analysis of the local environment of zinc in dentine treated with zinc compounds. Eur J Oral Sci. 2005;113:180-3.

2) Hanke MT. Studies on the local factors in dental caries. I. Destruction of plaques and retardation of bacterial growth in the oral cavity. J Amer Dent Assoc. 1940;27:1379-93.

3) Hojati ST, Alaghemand H, Hamze F, Babaki FA, Rajab-Nia R, Rezvani MB, et al. Antibacterial, physical and mechanical properties of flowable resin composites containing zinc oxide nanoparticles. Dent Mater. 2013; 29:495-505.

4) Moore W. Microbiology of periodontal disease. Journal of periodontal research. 1987; 22:335-41.

5) Fatima, Tayyaba, et al. “Zinc: A precious trace element for oral health care?.” JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association 66.8 (2016): 1019-1023.

6) Chesters R, O’Mullane D, Finnerty A, Huntington E, Jones P. Anticalculus activity of a toothpaste with microgranules. Oral disease. 1998; 4:213-6.

7) Kellesarian, Sergio Varela, et al. “Does incorporating zinc in titanium implant surfaces influence osseointegration? A systematic review.” The Journal of prosthetic dentistry 117.1 (2017): 41-47.

جستجو

دسته‌ها