کلیزیون شالازیون
14 فوریه

کلیزیون (شالازیون) ممکن است بر اثر استفاده از ماسک ایجاد شود

کلیزیون یا شالازیون نوعی از بیماری های پلک است که به تایید جمعی از دانشمندان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ممکن است بر اثر استفاده از ماسک تشدید شود. ضدعفونی دهان با دهانشویه حاوی هیدروژن پراکساید میتواند میزان این ابتلا را کاهش دهد.

Received 20 November 2020, Revised 14 January 2021, Accepted 29 January 2021, Available online 9 February 2021.

Rona Z Silkiss MD FACSa Michael KPaapb ShoaibUgradarMDca

aDivision of Oculofacial Plastic Surgery, California Pacific Medical Center, 711 Van Ness Avenue Suite 340, San Francisco, CA, 94102, USA
bUniversity of California, San Diego School of Medicine, 9500 Gilman Dr, La Jolla, CA, 92093, USA
cDivision of Oculoplastics, Stein Eye Institute, University of California, Los Angeles School of Medicine, 100 Stein Plaza Driveway, Los Angeles, CA, 90095, USA

Increased incidence of chalazion associated with face mask wear during the COVID-19 pandemic

Abstract

Purpose
To determine whether the incidence of chalazion increased significantly in the San Francisco Bay Area and Los Angeles County following the widespread adoption of face mask wear in response to the COVID-19 pandemic.

Methods
This is a retrospective multicenter study of two ophthalmology institutions: a private Oculoplastics practice in San Francisco and the Oculoplastics division of the Stein Eye Institute at the University of California, Los Angeles. All patients seen during the studied time periods with a diagnosis of chalazion or hordeolum were identified through review of electronic medical records and included in the study. Incidence was determined for each month between January and August 2020, and compared to data from prior years via ANOVA to evaluate for changes after the onset of the pandemic.
Results
In San Francisco, the incidence of chalazion rose significantly in June through August of 2020 when compared to the same interval in 2016, 2017, 2018, and 2019. In Los Angeles, the rise in chalazion incidence in 2020 was also statistically significant when compared to data from the years 2018 and 2019.

هدف از انجام این پژوهش این است که مشخص کنیم آیا در موقع پاندمی کووید 19 میزان ابتلا به کلیزیون در استفاده کنندگان از ماسک در نواحی سانسفرانسیسکو و لوس آنجلس افزایش یافته است.
نتایج : در سانسفرانسیسکو شیوع کلیزیون از ماه ژوئن تا آگوست 2020 در مقایسه با سالهای 2016، 2017، 2018 و 2019 افزایش یافته است. در لوس آنجلس شیوع این بیماری در 2020 در مقایسه با 2-018 و 2019 از لحاظ آماری افزایش معنی داری داشته است.

نکته مهم این است که استفاده کنندگان از ماسک صورت برای در امان ماندن از بیماری کلیزیون باید دهان و چشم خود را ضدعفونی کنند. ایشان می توانند از دهانشویه های حاوی هیدروژن پراکساید و پوویدون آیوداین برای ضدعفونی دهان و از محلول چشمی ضدعفونی کننده به این منظور استفاده کنند.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو

دسته‌ها