درباره دکتر طالبیان

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی CIVILICA

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی CIVILICA

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی Google Scholar

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی ORCID

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی ORCID

صفحه شخصی در وبسایت پژوهشی علم نت

صفحه شخصی در وبسایت علم نت

Cool Timeline

تدریس کارگاه کنترل عفونت و پروتز انجمن دندانپزشکان اهواز 1397

تدریس کارگاه کنترل عفونت و پروتز انجمن دندانپزشکان اهواز 1397

اطلاعات بیشتر

هفتمین کنفرانس تحقیقات بوی دهان

هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بوی دهان در شیکاگو آمریکا 1386

اطلاعات بیشتر

دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان

دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 1394

اطلاعات بیشتر

چهارمین کنگره روان تنی

چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) 1391

اطلاعات بیشتر

تدریس کارگاه پروتز و جراحی

تدریس کارگاه پروتز و جراحی دستیاران انجمن دندانپزشکان 1397

اطلاعات بیشتر

بوی دهان در بیماران ایرانی

انتشار مقاله درباره بوی دهان در ژورنال معتبر بریتانیا (2008) 1386

اطلاعات بیشتر

پنجاه و پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکی

پنجاه و پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران 1394

اطلاعات بیشتر

تدریس دوره دستیاری کنار دندانپزشک در جهاد دانشگاهی 1390

تدریس دوره دستیاری کنار دندانپزشک در جهاد دانشگاهی 1390

اطلاعات بیشتر

تدریس کارگاه کنترل عفونت

تدریس کارگاه یکروزه کنترل عفونت انجمن دندانپزشکان 1397

اطلاعات بیشتر

تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان

مقاله پژوهشی درباره تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان 1386

اطلاعات بیشتر

مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی

کتاب مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی 1394

اطلاعات بیشتر

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1388

اطلاعات بیشتر

اولین همایش سلامت دهان

اولین همایش سراسری سلامت دهان 1397

اطلاعات بیشتر

هفتمین همایش انجمن علمی پریودونتولوژی

هفتمین همایش انجمن علمی پریودونتولوژی ایران 1386

اطلاعات بیشتر

همایش کنترل عفونت

همایش کنترل عفونت در دندانپزشکی ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر

چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 1388

چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 1388

اطلاعات بیشتر

تدریس دومین دوره آموزش دستیاری

تدریس دومین دوره آموزش دستیاری رایگان بهمن 1396

اطلاعات بیشتر

سومین کنگره انجمن آسیایی بوی دهان اوکایاما

سومین کنفرانس انجمن آسیایی تحقیقات بوی دهان 1385

اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر

پنجمین جشنواره  شیخ بهایی

پنجمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 1388

اطلاعات بیشتر

دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی

دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی 1396

اطلاعات بیشتر

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

دومین همایش سراسری ایمپلنت

دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی 1393

اطلاعات بیشتر

چهارمین جشنواره فن آفرینی

چهارمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 1387

اطلاعات بیشتر

تدریس اولین دوره آموزش دستیاری دندانپزشکی

تدریس اولین دوره آموزش دستیاری رایگان آذر 1396

اطلاعات بیشتر

اولین کلینیک اختصاصی بوی دهان 1384

اولین کلینیک اختصاصی بوی دهان 1384

اطلاعات بیشتر

نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان

نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 1393

اطلاعات بیشتر

چهل و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی

چهل و هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران 1387

اطلاعات بیشتر

ثبت اختراع زبان پاک کن

ثبت اختراع زبان پاک کن دوکاره 1396

اطلاعات بیشتر

کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی 1381

کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی 1381

اطلاعات بیشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ۱۳۹۲

اطلاعات بیشتر

هشتمین همایش انجمن پریودونتولوژی

هشتمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران 1387

اطلاعات بیشتر

 

هفدهمین کنگره پریو

هفدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران ۱۳۹۶

اطلاعات بیشتر

هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان

هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 1392

اطلاعات بیشتر

سخنرانی دانشگاه شاهد

سخنرانی در دانشکده دندانپزشکی شاهد 1386

اطلاعات بیشتر

ثبت اختراع دهانشویه چندکاره

ثبت اختراع دهانشویه چندکاره سال 1395

اطلاعات بیشتر

تدریس کنترل عفونت

تدریس کارگاه کنترل عفونت دندانپزشکی انجمن دندانپزشکان 1392

اطلاعات بیشتر

بوی لوزه ها

انتشار مقاله درباره بوی دهان در ژورنال معتبر بریتانیا (2008) 1386

اطلاعات بیشتر

مهیاران سلامت پایا

شرکت مهیاران سلامت پایا (سهامی خاص) ۱۳۹۵

اطلاعات بیشتر

هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان

هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران 1391

اطلاعات بیشتر