بیمه های طرف قرارداد مطب دکتر طالبیان
20 سپتامبر

بیمه های طرف قرارداد با مطب دکتر علیرضا طالبیان

بیمه های طرف قراردادمطب دکتر علیرضا طالبیان : بیمه ها به دلیل سنگین بودن هزینه درمانهای دندانپزشکی تمایل زیادر نسبت به عقد قرارداد با دندانپزشکان ندارند. در میان سازمانهای بیمه گر چهار بیمه بیشترین فعالیت را در زمینه دندانپزشکی دارند. در چند سال اخیر این بیمه ها با عقد قرارداد با شرکت ها و سازمانها توانسته اند کارمندان آنها را تحت پوشش بیمه دندانپزشکی ببرند که دو بیمه ایران و دانا از همه فعال تر عمل کرده اند. در حدود 10 سال پیش همکاری با بیمه ها را آغاز کردیم و در طول این سالها توانسته ایم اعتماد سازمان های بیمه فعال در زمینه درمان …

ادامه مطلب
2 مارس

آیا دندان عقل را باید کشید؟

مشکلی به نام دندان عقل

ادامه مطلب

جستجو

دسته‌ها