27 سپتامبر

ترکیبات دهانشویه : کلرهگزیدین- چرا دهانشویه کلرهگزیدین دندان ها را قهوه ای می کند؟

ترکیبات دهانشویه-1-کلرهگزیدین

ادامه مطلب
27 سپتامبر

ترکیبات دهانشویه : الکل – آیا دهانشویه های الکلی آتش میگیرند؟

ترکیبات دهانشویه-2-الکل

ادامه مطلب
26 سپتامبر

خداحافظی با بوی دهان ؟!

خداحافظی با بوی دهان؟!

ادامه مطلب
26 سپتامبر

بوی دهان به روایت دکتر علیرضا طالبیان®-1(مصاحبه همشهری)

بوی دهان به روایت دکتر علیرضا طالبیان-1(بوی دهان همراه نا آشنا)

ادامه مطلب
26 سپتامبر

تاریخچه دهانشویه : آیا پیشینیان از دهانشویه استفاده می کردند؟

تاریخچه دهانشویه

ادامه مطلب
25 سپتامبر

زیبایی در دندانپزشکی

زیبایی در دندانپزشکی

ادامه مطلب
25 سپتامبر

خداحافظی با بوی دهان ؟!

خداحافظی با بوی دهان؟!

ادامه مطلب
25 سپتامبر

14 نگرانی روحی که به دلیل بوی دهان ایجاد می شود

تاثیرات بوی دهان بر سلامت روان

ادامه مطلب
24 سپتامبر

ضررهای دهانشویه الکلی

نقش الکل در ایجاد سرطان های دهان با تاکید بر دهانشویه های الکلی

ادامه مطلب
24 سپتامبر

آیا بوی دهان پس از خوردن غذا افزایش می یابد؟

بوی دهان پس از خوردن غذا

ادامه مطلب

جستجو

دسته‌ها