ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

  • ثبت اختراع دهانشویه چندکاره ۱۳۹۶

    ثبت اختراع دهانشویه چندکاره ۱۳۹۶ ثبت اختراع دهانشویه چندکاره در سال ۱۳۹۶ به دستمان رسید. مراحل اجرایی آن از آبان ۱۳۹۵ شروع شد و تا آذرماه […]
    ثبت اختراع دهانشویه