طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۸

تدریس دوره دستیاری کنار دندانپزشک
تدریس دوره دستیاری در جهاد دانشگاهی اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۸۸
آبان ۲۵, ۱۳۹۶
چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران
چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران اردیبهشت ۱۳۸۸
آبان ۲۱, ۱۳۹۶

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دومین طرح تحقیقاتی است که درباره بوی بد دهان انجام دادیم. این طرح از طریق آقای مهندس حسن زاده عضو هیات علمی دانشکده بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه، و پس از تخصیص حمایت مالی به شماره به ثبت رسید. این طرح در دو ترم تحصیلی انجام شد.

عنوان طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

بررسی شیوع بوی دهان با زمینه سایکولوژیک(کلاس2 و 1) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88 - 87

هدف ما از اجرای این طرح انجام مطالعه مقدماتی در باره میزان شیوع بوی دهان سایکولوژیک در ایران بود که برای اجرای کار مجبور بودیم در انتهای کلاس و یا ابتدای کلاس هایی که در چند دانشکده برگزار می شد حضور پیدا کنیم و پرسشنامه های مربوطه را بین دانشجویان توزیع کنیم. این کار که چند ماه به طول انجامید خوشبختانه با همکاری اساتید و دانشجویان همراه بود.

شما می توانید خلاصه این طرح را در زیر مطالعه نمایید.

مقدمه و هدف

اغلب بالغین حداقل گهگاه از بوی بد دهان خود رنج می برند در بعضی از موارد عليرغم اينكه بوی بدی از دهان به مشام نمی رسد ، بيماران از وجود بوی دهان شكايت دارند كه از آن به عنوان بوی دهان كاذب و ترس از بوی دهان (بوی دهان کلاس II و III)ياد می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین شیوع بوی دهان با زمینه  سایکولوژیک (کلاس II وIII ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-87 صورت گرفت .

مواد و روشها

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی (cross sectional) می باشد که بر روی 504 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به غیر از دانشجویان دندانپزشکی صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه Yaegaki وCoil، به منظور بررسی علت بوی دهان و زمینه های سایکولوژیک آن استفاده شد که به  بررسی میزان شیوع احساس بوی دهان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت و سپس مواردی که احساس ابتلاء داشتند توسط متخصص معاینه شدند و وجود بوی دهان تائید و یا رد گردید و میزان ابتلاء به بوي دهان بصورت کلاس I و II در جامعه پژوهش مشخص گردید. در نهایت جهت آنالیز آماری، از آزمون مان ویتنی و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.

یافته ها و نتایج

 26%  افراد مورد بررسی مذکر و 74% ایشان مؤنث بودند. همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که در 4/93% مواردی که به دلیل اظهار بوي دهان به مطب ارجاع داده شدند نظر دندانپزشک منطبق با نظر بیمار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی زمینه سایکولوژیک بوي دهان بر اساس خوداظهاری در آقایان بیشتر از خانم ها می باشد و آزمون مان- ویتنی نیز اختلاف را معنی داری نشان می دهد (p value=0/04) و آزمون کای اسکوئر نشان داد که شیوع بوی دهان سایکولوژیک کلاس II در خانم ها و آقایان تفاوت معنی دار ندارد (p value=0/92).

بحث و نتیجه گیری

 بیماری بوی دهان جزء بیماریهای روان تنی  است و به همین خاطر ملاحظات روانی در آن قابل توجه می باشد. با توجه به اینکه در این مطالعه تمام افرادی كه به عنوان مبتلايان  به بوی دهان كلاس II و III در جلسه پايش درمان پذيرفتند كه بوی دهان ايشان كاهش پيدا كرده است و این یافته به معنای نبود کلاس III بوی دهان در میان افراد مورد بررسی است ، لذا پيشنهاد می شود برای اظهار نظر دقيق تر در باره فراوانی بوی دهان سايكوژنيك در كشورمان، مطالعات ديگری انجام شودكه دايره افراد مورد بررسی آن وسيع تر از اين تحقيق باشد و شامل تمام سنين بشود.


به کانال ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید

کلیک کنید
تلگرام

messvak@

سروش

mesvak@

گپ

mesvak@

منتظر دیدگاه شما هستیم

از شما تقاضا داریم با صرف چند ثانیه نظر خود را در باره این مقاله در فرم زیر (ارسال دیدگاه) برای ما ارسال فرمایید.

ضمناً اگر مایلید از اولین کلینیک اختصاصی بوی دهان کشور با 12 سال سابقه مشاوره دریافت کنید در فرم زیر شمارهتلفن خود را ارسال کنید تا با شما تماس گرفته شود.