درباره دکتر طالبیان

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی CIVILICA

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی CIVILICA

 

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی GOOGLE SCHOLAR 

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی GOOGLE SCHOLAR

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی ORCID

صفحه شخصی دکتر طالبیان در وبسایت پژوهشی ORCID

صفحه شخصی در وبسایت پژوهشی علم نت

صفحه شخصی در وبسایت علم نت

Cool Timeline

۱۳۸۱

کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی ۱۳۸۱

کتاب بیوشیمی برای دانشجویان دندانپزشکی ۱۳۸۱

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۴

اولین کلینیک اختصاصی بوی دهان ۱۳۸۴

اولین کلینیک اختصاصی بوی دهان ۱۳۸۴

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۵

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۵

سومین کنگره انجمن آسیایی بوی دهان اوکایاما

سومین کنفرانس انجمن آسیایی تحقیقات بوی دهان ۱۳۸۵

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۶

هفتمین همایش انجمن علمی پریودونتولوژی

هفتمین همایش انجمن علمی پریودونتولوژی ایران ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۶

تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان

مقاله پژوهشی درباره تاثیر دهانشویه ها بر بوی دهان ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۶

بوی دهان در بیماران ایرانی

انتشار مقاله درباره بوی دهان در ژورنال معتبر بریتانیا (۲۰۰۸) ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۶

هفتمین کنفرانس تحقیقات بوی دهان

هفتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بوی دهان در شیکاگو آمریکا ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۶

بوی لوزه ها

انتشار مقاله درباره بوی دهان در ژورنال معتبر بریتانیا (۲۰۰۸) ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۶

سخنرانی دانشگاه شاهد

سخنرانی در دانشکده دندانپزشکی شاهد ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۷

هشتمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران ۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۷

چهل و هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکی

چهل و هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۷

چهارمین جشنواره فن آفرینی

چهارمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی ۱۳۸۷

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۸

پنجمین جشنواره  شیخ بهایی

پنجمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی ۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۸

چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۸

چهل و نهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

۱۳۸۸

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۸۸

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۰

تدریس دوره دستیاری کنار دندانپزشک در جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰

تدریس دوره دستیاری کنار دندانپزشک در جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۱

چهارمین کنگره روان تنی

چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) ۱۳۹۱

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۱

هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان

هفتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۳۹۱

۱۳۹۲

تدریس کنترل عفونت

تدریس کارگاه یک روزه کنترل عفونت دندانپزشکی در انجمن دندانپزشکان عمومی ۱۳۹۲

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۲

هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان

هشتمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۳۹۲

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۲

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ۱۳۹۲

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۳

نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان

نهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۳

دومین همایش سراسری ایمپلنت

دومین همایش سراسری ایمپلنت های دندانی ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۳

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان

پنجمین همایش ایمپلنت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۳

همایش کنترل عفونت

همایش کنترل عفونت در دندانپزشکی ۱۳۹۳

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۴

مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی

کتاب مباحثی در بیوشیمی دندانپزشکی ۱۳۹۴

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۴

پنجاه و پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکی

پنجاه و پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکی ایران ۱۳۹۴

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۴

دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان

دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۱۳۹۴

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۵

مهیاران سلامت پایا

شرکت مهیاران سلامت پایا (سهامی خاص) ۱۳۹۵

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۵

ثبت اختراع دهانشویه چندکاره

ثبت اختراع دهانشویه چندکاره سال ۱۳۹۵

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۶

هفدهمین کنگره پریو

هفدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران ۱۳۹۶

۱۳۹۶

ثبت اختراع زبان پاک کن

ثبت اختراع زبان پاک کن دوکاره ۱۳۹۶

۱۳۹۶

اولین دوره دستیاری دکتر طالبیان آذر 96

تدریس اولین دوره آموزش دستیاری رایگان آذر ۱۳۹۶

۱۳۹۶

دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی

دوازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ۱۳۹۶

۱۳۹۶

تدریس دومین دوره آموزش دستیاری رایگان بهمن ۱۳۹۶

تدریس دومین دوره آموزش دستیاری رایگان بهمن ۱۳۹۶

۱۳۹۷

دکتر طالبیان

اولین همایش سراسری سلامت دهان ۱۳۹۷

۱۳۹۷

تدریس کارگاه کنترل عفونت مرداد 97

تدریس کارگاه یکروزه کنترل عفونت انجمن دندانپزشکان ۱۳۹۷

۱۳۹۷

تدریس کارگاه پروتز و جراحی

تدریس کارگاه پروتز و جراحی دستیاران در انجمن دندانپزشکان عمومی ۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر

۱۳۹۷

تدریس کارگاه کنترل عفونت و پروتز دستیاری در انجمن اهواز

تدریس کارگاه کنترل عفونت و پروتز انجمن دندانپزشکان اهواز ۱۳۹۷

اطلاعات بیشتر