قبل از سال 1371

اینجانب علیرضا طالبیان در 27 آذر 1345 در شهر آبادان به دنیا آمدم. قبل از شروع جنگ تحمیلی به اصفهان مهاجرت کردیم. دیپلم را در تاریخ خرداد 1363 در دبیرستان سعدی اصفهان به اتمام رساندم.

اولین قبولی در دانشگاه: در سال 1364 در دوران سربازی برای بار اول در رشته فوق دیپلم دامپزشکی دانشگاه ارومیه قبول شدم.

دومین قبولی در دانشگاه: پس از اتمام سربازی، در سال 1367 در رشته پرستاری دانشگاه اصفهان پذیرفته شدم و با مدرک کاردانی پرستاری فارغ التحصیل شدم.

سومین قبولی در دانشگاه:در سال 1371 با رتبه 656 منطقه 1 کشوری در دانشگاه شاهد (تهران) پذیرفته شدم.

بعد از سال 1371

5سال به طول انجامید تا توانستم دوران تحصیل دندانپزشکی را به اتمام برسانم. در سال 1372 با خانم دکتر ایران پور گورابی ازدواج کردم.

در اسفند 1376 با گذراندن پایان نامه فارغ التحصیل شدم. در سال 1377 فرزند اولم مهدی به دنیا آمد که با شروع دوران طرح نیروی انسانی مصادف بود. به این منظور با خانواده به استان ایلام شهرستان های آبدانان و دره شهر رفتم و به مدت 3 سال در درمانگاه های روستایی به مردم آن خطه خدمت کردم. در این دوران بود که منت خدا بر ما تمام شد و نور چشم دیگرم -دخترم- به دنیا آمد.

در اردیبهشت 1381 به شهر اصفهان برگشتم. در ابتدا در چند درمانگاه کار کردم و پس از مدت کوتاهی در مطب خصوصی مشغول به کار شدم.

فعالیت های علمی